Vechtpark Hardenberg officieel geopend

Gepubliceerd op 9 maart 2022

Op woensdag 9 maart werd het Vechtpark Hardenberg officieel geopend. Wethouder Alwin te Rietstap opende het park samen met gedeputeerde Bert Boerman en dagelijks bestuurslid Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen.

Bij de opening van het Vechtpark hebben de drie bestuurders een informatieboekje over het Vechtpark gepresenteerd. Hierin staat een stukje over de historie en wat er allemaal te zien en te doen is in het veelzijdige Vechtpark. Het informatieboekje is verkrijgbaar bij De Koppel en het gemeentehuis in Hardenberg.

Wethouder Alwin te Rietstap: “Met de afronding van Baalder Uiterwaard hebben we nu een geweldig Vechtpark. Waar natuur en beleving rondom Hardenberg op een hele mooie manier samenkomen. Ook is er voldoende ruimte voor water, iets wat met de klimaatveranderingen steeds belangrijker wordt.” “Met het nieuwe Vechtpark is er genoeg ruimte voor water. Ook als het heel veel regent houden we in Hardenberg de voeten droog”, beaamt Wim Stegeman van het waterschap. Gedeputeerde Bert Boerman: “In het programma Ruimte voor de Vecht hebben we met verschillende partijen samengewerkt aan dit project. Doordat die samenwerking heel goed verliep, kunnen we nu genieten van een prachtig Vechtpark.”

Vijf deelgebieden

In 2011 begon de nieuwe inrichting van het Vechtpark Hardenberg. In vijf deelgebieden werd steeds een deel van het gebied rond de Vecht aangepakt, om het water en de natuur meer ruimte te geven. Dat begon met het verleggen van de Oude Radewijkerbeek, waar ook een wandelpromenade en een struinpad werden aangelegd. Daarna werd de Molengoot en de dijk erlangs verlegd. Er kwamen een vispassage en een nevengeul, een nieuw fiets- en wandelpad en een wildwaterkanobaan. In deelgebied Centrum Uiterwaard werden de oevers van de Vecht natuurvriendelijk gemaakt, kreeg het Heemsermarspark een ‘make over’ en is een evenemententerrein aangelegd. In deelgebied 4, de Radewijkerbeek, lag de focus vooral op de natuur: libellen, amfibieën, waterplanten en de knoflookpad krijgen hier alle ruimte. Ook de Koppeltuinen van natuuractiviteitencentrum de Koppel, het clubgebouw van de kanovereniging, een trimbaan en hondenspeelveld zijn onderdeel van het Vechtpark. Pas geleden werd het laatste deelgebied afgerond. Met Baalder Uiterwaard is het Vechtpark na ruim tien jaar klaar. En daarmee krijgen water, beleving en natuur meer ruimte.

Project Ruimte voor de Vecht

Het Vechtpark Hardenberg is onderdeel van het project Ruimte voor de Vecht van de provincie Overijssel. De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen werkten samen om van het Vechtpark een gebied te maken waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen. Hiervoor kregen zij subsidie van de provincie Overijssel en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Publieksevenement op 4 juni

Nu het Vechtpark officieel is geopend, zal er op 4 juni a.s. nog een feestelijk openingsevenement voor de inwoners van de gemeente Hardenberg volgen! Meer informatie over het programma volgt nog, hou daarvoor de websites van gemeente Hardenberg of waterschap Vechtstromen in de gaten.


Film over Vechtpark Hardenberg

In deze film blikken verschillende mensen die bij het Vechtpark betrokken zijn geweest terug op het project.