Vechtstromen werkt aan duurzaamheid


Vechtstromen werkt aan duurzaamheid: binnen onze organisatie en in ons hele werkgebied. Door zelf stroom op te wekken, vergroening van ons werk gericht op biodiversiteit en het zuinig omgaan met grondstoffen (circulaire economie ) werken we maximaal mee aan de vermindering van de CO2- uitstoot.

Wist u dat we met onze Energiefabriek al groene stroom maken voor ons beheergebied? En een aantal zonneparken leveren de energie voor onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook windenergie, energie uit (riool)water en het benutten van biomassa zoals maaisels zien wij als goede alternatieven.

Maar werken aan duurzaamheid kunnen we niet alleen: hiervoor werken we met veel partners samen. Hoe? U leest er meer over op deze pagina.

Samenwerking en wat kunt u zelf doen

vergroeningsstrategie1

Om steeds meer duurzame energie te gebruiken en op te wekken, werken we samen met gemeentes en andere partijen, zowel nationaal als internationaal. Waterschap Vechtstromen neemt deel aan de Regionale Energie Transitie (RES).

Duurzame energie, circulaire economie en vergroening

elektrische auto (Brigitte Broekert twitter)

Vechtstromen wil energieneutraal worden. Oftewel: geen energie meer gebruiken die zorgt voor CO2-uitstoot. In een circulaire economie worden grondstoffen efficiënt ingezet en opnieuw toegepast, zonder schadelijke effecten voor mens en milieu, nu en in de toekomst. Daarnaast gaan wij meer aandacht geven aan ecologie en biodiversiteit.

Projecten energietransitie

beluchter RWZI coevorden

We willen het percentage duurzame energieopwekking voor eigen concern vasthouden en verhogen. Reductie van lachgasemissies in het zuiveringsproces. Van poep zoveel mogelijk stroom maken. 
En anticiperen we op de uitdagen van de toekomst zoals wateroverlast en verdroging.

Contact

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via ons contactformulier of telefonisch met de contactpersoon duurzaamheid.

Jan hermen

Uw contactpersoon namens duurzaamheid, Jan Hermen Kat.

Telefoonnummer: 088 2203333