Vechtstromen werkt aan duurzaamheid


Wist u dat we met onze Energiefabriek al groene stroom maken voor ons beheergebied? En een aantal zonneparken levert de energie voor onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook energie uit (riool)water en het benutten van biomassa zoals maaisels zien wij als goede duurzame energiebronnen.

Door zelf stroom op te wekken, vergroening van ons werk en het zuinig omgaan met grondstoffen werkt Vechtstromen met bijvoorbeeld projecten maximaal mee aan een duurzame leefomgeving.

Still Erik Lievers
video: Energiefabriek Hengelo

Wat kunt u doen?

Iedereen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving. Door bijvoorbeeld heel simpel afval op te ruimen, zodat het niet in het water en de natuur terecht komt.

Want veel kleine bijdragen hebben een groot effect!

Samenwerking

Om steeds meer duurzame energie te gebruiken en op te wekken, werken we samen met gemeentes en andere partijen, zowel nationaal als internationaal. Waterschap Vechtstromen neemt deel aan de Regionale Energie Transitie (RES).

Duurzame energie, circulaire economie en vergroening

elektrische auto (Brigitte Broekert twitter)

Vechtstromen wil energieneutraal worden. Oftewel: geen energie meer gebruiken die zorgt voor CO2-uitstoot. In een circulaire economie worden grondstoffen efficiënt ingezet en opnieuw toegepast, zonder schadelijke effecten voor mens en milieu, nu en in de toekomst. Daarnaast gaan wij meer aandacht geven aan ecologie en biodiversiteit.

Projecten energietransitie

beluchter RWZI coevorden

We willen het percentage duurzame energieopwekking voor eigen concern vasthouden en verhogen. Reductie van lachgasemissies in het zuiveringsproces. Van poep zoveel mogelijk stroom maken. 
En anticiperen we op de uitdagen van de toekomst zoals wateroverlast en verdroging.

Contact

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via ons contactformulier of telefonisch met de contactpersoon duurzaamheid.

Stefan Nijwening

Contactpersoon namens duurzaamheid is Stefan Nijwening.

Telefoonnummer: 088 220 3333