Regge


Binnenkort op deze pagina alles over de mooie Regge

De Regge is ingericht als een natuurlijke rivier die door het landschap meandert (kronkelt). Een natuurlijke, meanderende rivier houdt het water in droge perioden langer vast. Er is ruimte voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). Zo kan het Reggedal in natte perioden overstromen en wordt op andere plekken wateroverlast voorkomen. De Regge en het aanliggende land heeft in de loop van de jaren verschillende functies gekregen. Zo is er ruimte voor landbouw, recreatie op of aan het water, is de natuur belangrijk en is het stedelijk gebied vaak afgestemd op de Regge.