Vecht


Werken aan de Vecht

Beleef het Vechtdal

Het Overijsselse Vechtdal is een prachtig gebied om te ontdekken per fiets, te voet, per kano of boot. Er vinden talloze activiteiten plaats in het Vechtdal. Wij werken samen met onze partners aan een veilige, aantrekkelijke en beleefbare rivier.

Over de Vecht

De Vecht is een ongeveer 180 kilometer lange rivier die ontspringt in Duitsland en eindigt in het Zwarte Water bij Zwolle. De rivier stroomt ongeveer 60 kilometer door Nederland. De Vecht is een zogenaamde regenrivier en voert voornamelijk regenwater af richting het IJsselmeer. Waterschap Vechtstromen beheert de Vecht tussen de Duitse grens en het punt bij Ommen waar de Regge in de Vecht stroomt.

Sluizen Vecht

Samenwerken aan de Vecht

We werken in onze projecten samen met verschillende partijen. Denk daarbij aan collega-waterschap Drents Overijsselse Delta en onze Duitse partners. Daarnaast zijn er diverse Vecht-overstijgende programma's waarin we samenwerken met onze partners, zoals het programma Ruimte voor de Vecht.

Stuw hardenberg