Belastingen


Waarvoor betaalt u waterschapsbelasting?

Met uw belastinggeld werken wij dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. Zo dragen we bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen.

Uw afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld douche, toilet of spoelbak, gaat via de riolering naar onze waterzuiveringen. Daar wordt het schoongemaakt. Het schone water komt vervolgens weer in rivieren, beken en sloten terecht.

Met stuwen, gemalen en sluizen regelen we het waterpeil in rivieren, beken en kanalen. En daar waar het nodig is, werken wij aan veilige kades en dijken. Zo werken we in ons hele gebied voor voldoende water voor mens, dier en plant. Niet te veel en niet te weinig.

Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting. Met uw belastinggeld werken wij aan:

 • Het zuiveren van afvalwater met 23 rioolwaterzuiveringen
 • Onderhoud en maaiwerkzaamheden aan 3.700 kilometer rivieren, beken en sloten
 • Beheer van waterpeilen met 2.400 stuwen en 170 gemalen
 • Beheer van dijken en kades

Belasting betalen

gblt logo

De waterschapsbelasting betaalt u via GBLT. (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) Heeft u vragen over uw belastingaanslag of over het aanvragen van kwijtschelding? Kijk op de website van GBLT voor meer informatie en regel via ‘Mijn Loket’ uw persoonlijke belastingzaken.

Kwijtschelding

Wat doet u als u de waterschapsbelastingen niet kunt betalen?

Is uw inkomen te laag om de belastingen te betalen? Dan kunt u GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) vragen of u de waterschapsbelasting niet hoeft te betalen. Zij kijken dan naar uw inkomen, het saldo op uw rekeningen en de waarde van bepaalde zaken. Bijvoorbeeld uw auto of uw koopwoning. Als u niet hoeft te betalen, noemen we dat “kwijtschelding”.

Wilt u weten of het zin heeft om kwijtschelding aan te vragen? Kijk op de website van GBLT naar de regels en voorwaarden voor kwijtschelding of doe de sneltest.

Binnen- en buitendijks gelegen onroerende zaken

Onroerende zaken die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen in het winterbed van de Vecht vallen in de categorie buitendijks. In alle andere gevallen geldt dat een onroerende zaak binnendijks is gelegen. Met andere woorden, wanneer een onroerende zaak binnendijks is gelegen wordt bedoeld binnen de bescherming van de dijken ofwel de kant waar niet het water is.

Belastingtarieven 2024 en 2023

Tarieven 2024

Watersysteemheffing

 • Ingezetenenheffing € 92,78
 • Gebouwd binnendijks (% van de WOZ-waarde) 0,0314%
 • Gebouwd buitendijks (% van de WOZ-waarde) 0,0079%
 • Ongebouwd, binnendijks € 59,35
 • Ongebouwd, buitendijks € 14,84
 • Ongebouwd wegen € 118,70
 • Ongebouwd wegen in waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) € 29,68
 • Natuurterreinen € 4,64
 • Verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid € 71,20

Zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren)

De belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren

 • Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid € 71,20

Tarieven 2023

Watersysteemheffing

 • Ingezetenenheffing 86,07 per woonruimte
 • Gebouwd binnendijks 0,0308% van de WOZ-waarde
 • Gebouwd buitendijks (% van de WOZ-waarde) 0,0090 %
 • Ongebouwd, binnendijks € 62,19 per hectare
 • Ongebouwd, buitendijks € 15,55 per hectare
 • Ongebouwd wegen € 124,38 per hectare
 • Ongebouwd wegen in waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) € 31,10 per hectare
 • Natuurterreinen € 4,73 per hectare
 • Verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid € 63,67 per vervuilingseenheid (v.e.)

Zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren)

De belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren

 • Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid € 63,67 per vervuilingseenheid (v.e.)
Naamloos
video: Vechtstromen corporate film