Belastingen


Waarvoor betaalt u waterschapsbelasting?

Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting. Met uw belastinggeld werken wij aan schoon, voldoende en veilig water. Dit doen wij door bijvoorbeeld:

 • Het zuiveren van uw afvalwater met 23 rioolwaterzuiveringen
 • Onderhoud en maaiwerkzaamheden aan 4.400 kilometer rivieren, beken en sloten
 • Beheer van waterpeilen met 1.300 stuwen en 200 gemalen
 • Beheer van dijken en kades

Belasting betalen

gblt logo

De waterschapsbelasting betaalt u via GBLT. (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) Heeft u vragen over uw belastingaanslag of over het aanvragen van kwijtschelding? Kijk op de website van GBLT voor meer informatie en regel via ‘Mijn Loket’ uw persoonlijke belastingzaken.

Tarieven 2021

Watersysteemheffing

 • Ingezetenenheffing € 81,26
 • Gebouwd binnendijks (% van de WOZ-waarde) 0,0361 %
 • Gebouwd buitendijks (% van de WOZ-waarde) 0,0090 %
 • Ongebouwd, binnendijks € 65,81
 • Ongebouwd, buitendijks € 16,45
 • Ongebouwd wegen € 131,62
 • Ongebouwd wegen in waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) € 32,91
 • Natuurterreinen € 4,65
 • Verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid € 54,69

Zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren)

De belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren

 • Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid € 54,69

Binnen- en buitendijks gelegen onroerende zaken

Onroerende zaken die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen in het winterbed van de Vecht vallen in de categorie buitendijks. In alle andere gevallen geldt dat een onroerende zaak binnendijks is gelegen. Met andere woorden, wanneer een onroerende zaak binnendijks is gelegen wordt bedoeld binnen de bescherming van de dijken ofwel de kant waar niet het water is.

De Dinkel bij Lutterzand
video: Vechtstromen corporate film