Bargerveen


Beleef het Bargerveen

Het Bargerveen is een prachtig gebied om al wandelend en fietsend te ontdekken. Er zijn mooie wandel- en fietsroutes die over het Bargerveen leiden en er zijn interessante activiteiten te beleven. De veelzijdigheid van de natuur is bijna niet in woorden te vatten en moet vooral beleefd worden.

Over het Bargerveen

Het Bargerveen ligt in het zuidoosten van Drenthe, langs de grens met Duitsland.  Het Bargerveen is een uniek natuurgebied van 2100 hectare. Een van de laatste nog overgebleven hoogveengebieden in Noord-West Europa. Om dit te behouden is het nodig dat er voldoende water in het Bargerveen blijft. Als er namelijk grondwater weglekt naar lager gelegen gebieden, klinkt de veengrond in en kan het veenmos niet meer groeien. Dat zou betekenen dat er geen veen meer wordt gevormd. Daarom zijn er plannen gemaakt om de grondwaterstand in het Bargerveen te verhogen en tegelijk ook goede waterstanden voor omwonenden en de landbouw te hanteren.

Informatiebord Bargerveen

Beleef het Bargerveen

Het Bargerveen is een prachtig gebied om al fietsend en wandelend te ontdekken. Hieronder vind je een aantal handige links die je helpen bij het ontdekken van het Bargerveen.

Samenwerken aan het Bargerveen

Om alle belangen goed in beeld te kunnen brengen en om informatie over de bestaande en optimale toestand te verzamelen, wordt nauw samengewerkt met belanghebbenden: landbouw, bewoners, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe en gemeente Emmen. Vanwege de ligging op de grens met Duitsland wordt ook nauw samengewerkt met Duitse overheden en instanties.