Excursies


Wil je meer weten over ons werk? Ga dan mee op excursie.

Voor volwassenen bieden wij excursies aan bij de Doorbraak, het Kristalbad, de Vecht en de Regge. Voor groep 7 en 8 en het voorgezet onderwijs bieden wij rondleidingen aan op onze rioolwaterzuiveringen in Almelo, Enschede, Hengelo, Nijverdal, Hardenberg, Coevorden en Emmen.

Alle excursies worden verzorgd door onze vrijwilligers en duren 2 à 2,5 uur. De rondleiding op de rioolwaterzuiveringsinstallatie duurt ongeveer een uur. De minimale groepsgrootte is 8 personen en er zijn geen kosten aan verbonden. We vragen je om de excursie minimaal 3 weken van te voren aan te vragen.

Rioolwaterzuivering

Excursie_rwzi

Interesse om het zuiveringsproces van dichtbij te ervaren op een van onze rwzi's (rioolwaterzuiveringsinstallaties)? Wij bieden excursies van ongeveer een uur aan, waarbij je als groep (max. 33 pers.) begeleid wordt door vrijwilligers en je alles leert over het zuiveringsproces.

De locaties Enschede, Hengelo, Nijverdal, Coevorden, Hardenberg en Emmen zijn speciaal ingericht voor rondleidingen.

Kristalbad

Excursie_Kristalbad

Dit project biedt een unieke oplossing voor de grote waterafvoer van Enschede naar Hengelo. Daarnaast zorgt het voor de ecologische verbinding tussen Driene en Twekkelo en is het een prachtig gebied om in te recreëren.
Tijdens de excursie kun je dit project bewonderen en vertellen we alles over het ontstaan van het Kristalbad.

De Doorbraak

Excursie_Doorbraak

De Doorbraak is een beek met een uniek verhaal. Met de aanleg van deze beek krijgt het water in Twente meer ruimte, maar hiermee is ook een ecologische verbinding gemaakt tussen Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug. We nemen je graag mee op pad langs de Doorbaak  om je te vertellen over het ontstaan van deze bijzondere beek.

De Vecht

Excursie_Vecht

De Vecht is een ongeveer 180 kilometer lange rivier die ontspringt in Duitsland en eindigt in het Zwarte Water bij Zwolle. De rivier stroomt ongeveer 60 kilometer door Nederland. De Vecht is een zogenaamde regenrivier en voert voornamelijk regenwater af richting het IJsselmeer. Vechtstromen beheert de Vecht tussen de Duitse grens en het punt bij Ommen waar de Regge in de Vecht stroomt. Tijdens de excursie door het Vechtpark vertellen we je het verhaal van de Vecht: van de geschiedenis tot de situatie nu.

De Regge

deRegge

De Regge is ingericht als een natuurlijke rivier die door het landschap meandert (kronkelt). Een natuurlijke, meanderende rivier houdt het water in droge perioden langer vast. Zo kan het Reggedal in natte perioden overstromen en wordt op andere plekken wateroverlast voorkomen. De Regge en het aanliggende land heeft in de loop van de jaren verschillende functies gekregen. Zo is er ruimte voor landbouw, recreatie op of aan het water, is de natuur belangrijk en is het stedelijk gebied vaak afgestemd op de Regge. Tijdens de excursie hoort u alles over de geschiedenis en het ontstaan van de Regge.