Calamiteiten


Neem bij onderstaande situaties direct telefonisch contact met ons op: 088 - 220 33 33.

Watervervuiling

afzuigenvanolie

Meld vervuiling in/op het water:

 • Benzine/olie op het water.
 • Water in sloot of beek stroomt niet door obstakel.
 • Bluswater in het riool of water.
 • Mest of gier in het water.

Muskus- of beverrat

muskusrat

Een muskus- of beverrat (groot knaagdier (tot 10 kg) dat vanuit duitsland Nederland intrekt) brengen met gangen graven schade toe aan keringen en oevers en vormen een gevaar voor de waterveiligheid. Wanneer u een muskus-of beverrat ziet meldt dit zo snel mogelijk.

Dode vogels of vissen

dodevis

Dode vissen worden veroorzaakt door zuurstoftekort of vervuiling in het water. Dode watervogels kunnen ook wijzen op botulisme.

Schade of dreiging

Stuw moeren

Meldt schade aan onze werken of dreigende situatie, zoals:

 • Een breuk in een waterkering.
 • Te hoge waterstand.
 • Schade aan een brug, duiker, stuw of sluis.
 • Er komt water uit de grond.

Misstanden?

varen

Overlast en vandalisme, vernielingen, te hard varen, verstoring van watervogels, vervuiling of bij misstanden op het water tijdens het recreatieseizoen, geeft dit direct telefonisch aan ons door.

Wanneer is iets een calamiteit

Er is sprake van een calamiteit als er gevaar ontstaat voor:

 • De veiligheid van de burgers
 • De volksgezondheid
 • Het milieu

In ons crisisplan kunt u lezen hoe wij omgaan met calamiteiten en incidenten om, wanneer er zich een dergelijke situatie voordoet, er voor te zorgen dat er zo min mogelijk schade aan onze omgeving ontstaat.

Melding minder spoedeisend?

Is uw melding minder spoedeisend, neem dan tijdens kantooruren telefonisch contact op via telefoonnummer 088 220 33 33 of ons contactformulier.

Houd informatie over de locatie, de vermoedelijke oorzaak, omvang en andere bijzonderheden bij de hand.

Na uw melding gaan wij zo spoedig mogelijk op de aangegeven plaats kijken. Indien mogelijk nemen wij direct passende maatregelen.

Drinkwater en riool

Voor vragen over uw drinkwater kunt u terecht bij Vitens of Waterleiding Maatschappij Drenthe.

Voor problemen met het riool kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Terrorismebestrijding

Informatie over terrorismebestrijding in Nederland.