Baggeren kanovijver te Coevorden

Gepubliceerd op 22 september 2023

Wij zijn gestart met met het baggeren van de kanovijver aan de Poppenharenlaan in Coevorden. De sliblaag wordt uit de vijvers gehaald met een schuifboot, deze “duwt” de bagger naar een overslagpunt. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de vijver afgevist door een deskundige visser. De vissen gaan (tijdelijk) naar andere vijvers. De werkzaamheden zullen naar verwachting twee weken duren.

De bagger wordt met een schuifboot naar overslaglocaties geschoven waar een kraan de bagger uit het water haalt en overslaat in een vrachtwagen. De baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie.

We proberen overlast in de omgeving tot een minimum te beperken, maar kunnen dit niet helemaal voorkomen. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting twee weken.

Waarom baggeren?

Het waterschap laat wateren zoals beekjes, kanalen en vijvers gemiddeld eens in de tien jaar baggeren of eerder als dat op een bepaalde plek nodig is. Door het weghalen van de bagger wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een watergang of vijver ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.