Rioolwaterzuiveringen: centrum voor big brown Corona data

Gepubliceerd op 8 april 2021

De komende vijf jaar onderzoekt Vechtstromen en de andere Nederlandse waterschappen het rioolwater nog intensiever op sporen van het coronavirus. Dat hebben de waterschappen en waterlaboratoria, kennisinstelling STOWA (stichting onderzoek waterschappen) en het RIVM samen afgesproken in de bestuursovereenkomst voor langjarig rioolwateronderzoek. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar de aanwezigheid van genetisch materiaal van het coronavirus in het rioolwater.

De metingen zijn een belangrijke aanvulling op de andere onderzoeken voor COVID-19 en daarom heeft minister De Jonge besloten het programma te verlengen en verder uit te breiden. Het ministerie van VWS betaalt de aanleg van de meetinfrastructuur en de dagelijkse bemonsteringen voor de komende vijf jaar.

Big brown data

Erik Lievers, dagelijks bestuurslid van Vechtstromen: “Wij zijn blij deze manier een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het coronavirus. Een onderdeel van het virus (RNA) komt via de ontlasting van mensen in het riool terecht. Op onze 23 rioolwaterzuiveringen wordt het water weer gezuiverd. Voordat we dat doen nemen we monsters van het rioolwater, zodat het RIVM de concentratie van het RNA van het virus in rioolwater kan meten. Door het rioolwater te onderzoeken wil het RIVM de verspreiding van het virus vroegtijdig in kaart brengen. Rioolwateronderzoek heeft veel potentie en wij zetten ons volop in om deze ‘big brown data’ te helpen ontsluiten.”

Dagelijkse bemonstering rwzi (rioolwaterzuivering)’s

Het rioolwateronderzoek is in korte tijd flink uitgebreid naar alle 314 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook de 23 rioolwaterzuiveringen van Vechtstromen doen hieraan dus mee. Nu wordt het rioolwater van alle ruim 17 miljoen mensen in Nederland door het RIVM onderzocht. Op dit moment neemt 75% van de rioolwaterzuiveringsinstallaties twee of meer monsters per week. Dat wordt zo snel mogelijk opgevoerd naar dagelijks.