Vechtstromen doet dringende oproep aan staatssecretaris Vijlbrief

Gepubliceerd op 21 september 2022

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in juni het eindrapport ‘Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2022’ uitgebracht. Hierin wordt het resultaat van een onderzoek naar alternatieven voor de injectie van productiewater in voormalige Twentse gasvelden gepresenteerd. Staatssecretaris van mijnbouw, de heer Vijlbrief, heeft ons gevraagd uiterlijk medio september 2022 een reactie te geven op het onderzoeksrapport. In zijn reactie op het onderzoeksrapport, roept ons dagelijks bestuur de staatssecretaris op om de kans op verontreiniging van grond- en oppervlaktewater tot een minimum te beperken door vergaande zuivering van het productiewater met de best beschikbare technieken.

Ons dagelijks bestuur dringt er bij de staatssecretaris tevens op aan om de transportafstand van het productiewater zo klein mogelijk te houden en te kiezen voor een robuust systeem van leidingen en installaties, waarbij gebruik gemaakt wordt van materialen die goed bestand zijn tegen de wisselende samenstelling van het productiewater. Ook roept het dagelijks bestuur op tot een intensieve, gedegen monitoring van de gebruikte leidingen en installaties.

Verder wordt de staatssecretaris gevraagd om voor te schrijven dat het gebruik van zogenaamde mijnbouwhulpstoffen (chemicaliën die aan het productiewater worden toegevoegd) tot een absoluut minimum beperkt wordt. Daarbij zou ingezet moeten worden op het gebruik van biologisch afbreekbare stoffen.

Duidelijkheid nodig voor omgeving

Daarnaast roept ons dagelijks bestuur de staatssecretaris op om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de toekomstige verwerking van het productiewater in Zuidoost-Drenthe, zodat belanghebbenden -waaronder ook wij- voldoende gelegenheid hebben om hun inbreng te leveren in het gebiedsproces dat hiervoor door het ministerie wordt georganiseerd.

Terugblik

De injectie van productiewater in leeg geproduceerde gasvelden in Twente door de NAM, is in 2011 van start gegaan. Op verzoek van de Minister van Economische Zaken en Klimaat vond na vijf jaar de eerste herafweging plaats. Geconcludeerd werd dat voortzetting van de waterinjectie in Twente op dat moment de meest geschikte verwerkingsmethode was. In 2021 is de tweede herafweging gestart. Voor publicatie werden, op verzoek van Staatstoezicht op de Mijnen, eerst de resultaten van een aanvullend onderzoek naar de injectieputten afgewacht. De herafweging is daardoor uiteindelijk in het tweede kwartaal van 2022 afgerond.

Nieuwe inzichten

In de herafweging 2022 zijn in feite dezelfde alternatieven getoetst als in 2016. Wel is er gekeken naar nieuwe inzichten ten aanzien van waterzuivering en waterinjectie in Drenthe en  is uitgegaan van een geringer productiewatervolume. Naast het waterschap heeft de staatssecretaris ook de provincies Drenthe en Overijssel en een aantal gemeenten gevraagd om te reageren. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft zijn reactie per brief toegezonden aan de staatssecretaris, medeoverheden en het algemeen bestuur.