Plaatsing nestkasten slechtvalk

Gepubliceerd op 17 april 2023

Half maart zijn een drietal nestkasten aangeschaft en geplaatst voor de slechtvalk. De nestkasten zijn geplaatst in het kader van het uitvoeringsplan voor de ‘vergroeningsstrategie’. Met dit uitvoeringsplan worden maatregelen uitgevoerd ter verbetering en versterking van de biodiversiteit. Een van de maatregelen, zoals benoemd in de vergroeningsstrategie, is het nemen van eenvoudige soortgerichte maatregelen. Het plaatsen van nestkasten voor vogels, insectenhotels, oeverzwaluwwand en otterholts zijn voorbeelden hiervan die we als waterschap de afgelopen jaren al hebben gerealiseerd.

Sinds maart van dit jaar voegen we dus de nestkasten voor de Slechtvalk aan dit rijtje toe. Na een selectie, waarbij gekeken is naar de geschiktheid, biotoop, hoogte en voorkomen van de slechtvalk, zijn in totaal 3 nestkasten geplaatst.

Een op het dak van ons hoofdkantoor, een op de toren op de RWZI (rioolwaterzuivering) Enschede en een bovenop de liftschacht van de vergistingstanks op de RWZI van Hengelo. De slechtvalk is van oorsprong een rots en klifbewoner en was in Nederland 20 jaar geleden een uiterst zeldzame broedvogel. In de laatste 20 jaar is deze soort aan een flinke opmars bezig in Nederland en is vandaag de dag te beschouwen als echte standvogel. Met andere woorden de slechtvalk heeft zich permanent weten te vestigen in ons land.  Zo’n 75 % van alle slechtvalken in Nederland broed in een nestkast. Deze nestkasten staan vooral in stedelijk gebied op hoge gebouwen, torens en masten. Omdat bekend is dat de slechtvalk al een aantal jaren voorkomt in de stedelijke gebieden in Almelo, Hengelo en Enschede, willen we als waterschap vanuit onze vergroeningsstrategie hieraan bijdragen door op deze manier huisvesting te bieden.