Opgaven


In het Dinkeldal zijn verschillende agrarische bedrijven te vinden. Wij werken nauw samen met de Dinkelboeren. Zo zijn er met een Dinkeldalregeling afspraken gemaakt over het tijdelijk overstromen van de landbouwgronden bij hevige regenval. Zeker het veranderende klimaat vraagt om continue aandacht voor een goed waterbeheer.

In gesprek

Samen met onze inwoners en partners werken wij aan een toekomstbestendig Dinkeldal. Als waterschap zijn wij daarom continu in gesprek met onze omgeving. Zeker als wij ergens aan het werk gaan. Een gebied als het Dinkeldal brengt vele uitdagingen met zich mee en samen staan wij voor de opgave om de verschillende functies in ons gebied goed te bedienen. Daarin hebben we te maken met verschillende belangen. Soms is dat lastig. Maar door met elkaar in gesprek te blijven en dilemma’s te delen, zoeken wij steeds weer naar de balans in de opgaven die wij met elkaar hebben.

Ontwikkelingen

Het Dinkeldal bestaat uit de Dinkel en het gebied langs beide kanten van de rivier. Ook de beken die verbonden zijn met de Dinkel horen bij het Dinkeldal. Vanuit de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Dinkeldalregeling werken wij continu aan een toekomstbestendig gebied.