Natuur


Natuur in en langs de Regge

Het Reggedal heeft een gevarieerd landschap met veel natuur.

Door de herstelmaatregelen ontwikkelen verschillende planten zich: dit is ook fijn voor de dieren, zoals vlinders en vogels. Vogelaars komen speciaal naar de Regge om de ijsvogel te spotten. Ook de grutto, de kieviet en tureluur zijn rondom de Regge te vinden.

Voor vissen is het goed vertoeven in de Regge. Zo vind je er bijvoorbeeld de riviergrondel, de paling, het bermpje, de grote modderkruiper of de kwabaal en winde.

Bermpje