Dijkwacht

Gepubliceerd op 2 maart 2020

We hebben ongeveer tachtig vrijwillige dijkwachters die in actie komen als er problemen dreigen te ontstaan door hoogwater. Bij slecht weer en in noodsituaties worden zij opgeroepen om de staat van de dijken te controleren. Want de gevolgen kunnen groot zijn als er een dijk doorbreekt.

Hoogwater

Hoogwater in rivieren is gebruikelijk als het langdurig heeft geregend, bijvoorbeeld in de winter en het voorjaar. Maar we hebben in het verleden ook te maken gehad met extreem hoog water. Bijvoorbeeld in 1998, toen het waterpeil in de Vecht en de Regge zo hoog was, dat de plaatsen Coevorden, Gramsbergen, Hardenberg, Ommen en Den Ham werden bedreigd. De vrijwillige dijkwacht kan in dit soort extreme situaties worden ingezet.

Oefenen

Het dijkleger is opgericht naar aanleiding van de hoogwatersituatie in 1998. Hoewel de situatie na 1998 niet meer zo ernstig is geweest als toen, is het belangrijk dat het dijkleger altijd inzetbaar is als dat nodig is. Daarom oefent de vrijwillige dijkwacht ieder jaar met het inspecteren van dijken. Want ook in slechte weersomstandigheden en in het donker moet de dijk bij de watergrens gecontroleerd worden op schade. Hoe ze dat goed én veilig moeten doen, wordt jaarlijks geoefend tijdens een oefendag.


De vrijwillige dijkwacht oefent ieder jaar. Hier melden ze de schade aan de dijk via een app.

Nieuwsbrieven voor de Dijkwacht