Laatste werkzaamheden Baalder Uiterwaard Hardenberg in september afgerond


In september zullen de allerlaatste werkzaamheden van Baalder Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg worden afgerond.

Langs de N34 bij Hardenberg en in Baalder staan al een hele tijd bouwborden: ‘Herinrichting Baalder Uiterwaard’. De één ziet ze misschien al niet eens meer staan. De ander zal zich afvragen: Zijn die werkzaamheden niet allang klaar? Zijn ze het bouwbord vergeten weg te halen? Er is toch een opening geweest?

Inderdaad: in 2022 werden de werkzaamheden aan het laatste deel van het Vechtpark feestelijk afgesloten. Voor dat moment was ook het grootste deel van het werk in Baalder Uiterwaard klaar. Maar, één klein onderdeel was nog niet klaar. Dit had te maken met procedures die toen nog niet afgerond waren. Inmiddels zijn die achter de rug en kunnen we ook het laatste deel afmaken.

Op deze specifieke locatie is een poel (zie rode cirkel in de kaart). Richting deze poel komt een tweetal ondiepe sloten. En er wordt nog een duiker geplaatst. Tot slot wordt het natuurdeel vergroot en omgevormd tot kruidenrijk grasland.

We verwachten begin september aan de slag te gaan. En daarna is het project echt klaar en worden de bouwborden weggehaald.


Langs de Vecht ten noorden van de wijk Baalder worden in september de laatste werkzaamheden uitgevoerd. De rode cirkel markeert de locatie waar gewerkt gaat worden.