Bestuur


Na Rijk en Provincie vormen waterschappen en gemeenten de derde bestuurslaag in Nederland. Vechtstromen is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Ons bestuur vertegenwoordigt inwoners, bedrijven, landbouw, natuur en andere belangenorganisaties. Het bestuur is door u gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. Ook zijn een aantal leden benoemd.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van het waterschap, en wordt eens per vier jaar via verkiezingen gekozen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de watergraaf en vier leden gekozen door en uit het algemeen bestuur.

Watergraaf

De watergraaf is de onafhankelijk voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. Hij heeft een ambtstermijn van zes jaar en wordt benoemd door de Kroon.

Vergaderingen

Verslagen van de vergaderingen van het algemeen bestuur, commissies en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur.

Het jeugdwaterschap

Het Jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Het belangrijkste doel van het Jeugdwaterschap is om jongeren bij het werk van de waterschappen te betrekken.

Naamloos
video: Vechtstromen corporate film

Verkiezingen

Eens in de vier jaar zijn er verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur. Alle inwoners in ons waterschapsgebied boven de 18 jaar krijgen dan een oproep om te gaan stemmen.

Contact

Voor bestuurszaken kunt u contact opnemen met bestuursondersteuning of het secretariaat via ons algemene nummer 088-220 33 33
of per mail bestuursondersteuning@vechtstromen.nl