Rekening houden met zandafzetting in Overijsselse Vecht

Gepubliceerd op 3 mei 2024

Het vaarseizoen is afgelopen maand gestart. Dat betekent dat de sluizen op de Overijsselse Vecht bij Junne, Mariënberg, Hardenberg en De Haandrik voor recreatievaart geopend zijn tussen 9.00 en 17.00 uur. Tijdens de hoogwaterperiode rond de jaarwisseling is er veel zand afgezet in de Vecht. Het is goed om er rekening mee te houden dat er op sommige plekken daardoor minder diepgang kan zijn dan verwacht en de snelheid hierop aan te passen.

Het Overijsselse Vechtdal is een prachtig gebied om vanaf het water te beleven. Om planten en dieren, bijvoorbeeld broedende vogels, zo weinig mogelijk te verstoren, gelden er regels. Er mag enkel gevaren worden tussen zonsopgang en zonsondergang en het is niet toegestaan aan te leggen aan de kanten of oevers te betreden waar er geen voorzieningen zijn. Op deze regels wordt gehandhaafd door onze handhavers. Zo kunnen we deze zomer allemaal op een veilige manier genieten van de Vecht en blijft bovendien de natuur gespaard.

Zandafzetting

De maximumsnelheid voor alle vaartuigen is 9 kilometer per uur. Tijdens de hoogwaterperiode rond de jaarwisseling is er door de sterke stroming in de Vecht echter veel zand meegevoerd. Dit zand is door de rivier op wisselende plekken weer afgezet. Dat betekent dat de diepgang van de Vecht op sommige plaatsen minder kan zijn dan verwacht. Het is goed om hier bij het varen rekening mee te houden en de snelheid daarop aan te passen.