Werken aan de Vecht


Beleef het Vechtdal

Het Overijsselse Vechtdal is een prachtig gebied om te ontdekken per fiets, te voet, per kano of boot. Er vinden talloze activiteiten plaats in het Vechtdal. Wij werken samen met onze partners aan een veilige, aantrekkelijke en beleefbare rivier.

Over de Vecht

De Vecht is een ongeveer 180 kilometer lange rivier die ontspringt in Duitsland en eindigt in het Zwarte Water bij Zwolle. De rivier stroomt ongeveer 60 kilometer door Nederland. De Vecht is een zogenaamde regenrivier en voert voornamelijk regenwater af richting het IJsselmeer. Waterschap Vechtstromen beheert de Vecht tussen de Duitse grens en het punt bij Ommen waar de Regge in de Vecht stroomt.

Voorbereid op een veranderend klimaat

In onze projecten richten we de Vecht in als een zogenaamde "veilige en halfnatuurlijke laaglandrivier". Dat betekent dat we de rivier meer ruimte willen geven, bijvoorbeeld door meanders of nevengeulen aan te leggen en door op sommige plekken de zomerkades te verwijderen. Hierdoor kan de rivier gemakkelijker uit zijn oevers treden bij hoog water en houdt de omgeving droge voeten. Ook kunnen we hierdoor het water beter vasthouden in droge tijden, wat noodzakelijk is voor natuur en landbouw. Als gevolg van klimaatverandering zullen in de toekomst vaker extremere periodes van droogte en wateroverlast voorkomen. Met onze werkzaamheden in en langs de Vecht willen we hier op voorbereid zijn.

Een aantrekkelijke leefomgeving

Daarnaast zorgen we er met onze projecten voor dat de Vecht een goede leefomgeving is en blijft voor waterdieren, waterplanten en vissen. Om de bovenstaande doelen te bereiken, werken we samen met verschillende partners, zoals agrariërs, terreinbeherende organisaties, natuurorganisaties, recreatieondernemers en bedrijven.