7 maart 2017


Onderwerpen

  1. Instemming toetreding Hunze en Aa’s en wijziging gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
  2. Vertegenwoordiging Vechtstromen in Klimaatverbond

Besluiten

1. Instemming toetreding Hunze en Aa’s en wijziging gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit:

dat de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur van Vechtstromen in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis instemt met de toetreding van het waterschap Hunze en Aa’s, en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.

Kernboodschap

Het Waterschapshuis is een expertinstituut en serviceorganisatie op het gebied van kennis over opzet, regie- uitvoeringsorganisatie met als doel het realiseren van renderende samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector.

Het waterschap Hunze en Aa’s heeft een verzoek ingediend om toe te treden tot het Waterschapshuis. Naar aanleiding van dit verzoek neemt het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen een voorgenomen besluit over het toetreden van Hunze en Aa’s en het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. Het dagelijks bestuur vraagt hiervoor toestemming aan het algemeen bestuur. Door toetreding van waterschap Hunze en Aa’s ontstaat de situatie dat Het Waterschapshuis de waterschappen en de Unie van Waterschappen met een land dekkend netwerk kan faciliteren.

2. Vertegenwoordiging Vechtstromen in Klimaatverbond

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit:

de heer J. van Hoek, portefeuillehouder Stedelijk water, kwaliteit en innovatie, aan te wijzen als vertegenwoordiger van waterschap Vechtstromen in de algemene ledenvergadering van de vereniging Klimaatverbond.

Kernboodschap

Het waterschap is lid van de vereniging Klimaatverbond en heeft daarbij Jan van Hoek als lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap aangewezen als vertegenwoordiger van het waterschap in de algemene ledenvergadering. Het Klimaatverbond is een organisatie die uitvoering geeft aan projecten op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid.