5 juni 2018


Onderwerpen

  1. Tijdelijk aanwijzen 3e vicevoorzitter

Besluit

1. Tijdelijk aanwijzen 3e vicevoorzitter

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 juni 2018 besloten:

  1. De heer R.K. van der Veen, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, tijdelijk aan te wijzen als derde vicevoorzitter van waterschap Vechtstromen voor de periode van 22 juli t/m 12 augustus 2018.

Kernboodschap

Om de continuïteit van het waterschap te waarborgen, is het belangrijk altijd een beslissingsbevoegde voorzitter beschikbaar te hebben. Naast de voorzitter zijn een eerste en tweede vicevoorzitter aangewezen. In de komende zomerperiode zijn de drie (vice)voorzitters deels gelijktijdig afwezig. Dagelijks bestuurslid Roel van der Veen is voor de periode van 22 juli t/m 12 augustus 2018 aangewezen als derde vicevoorzitter zodat de continuïteit is gewaarborgd.