17 april 2018

Onderwerpen

  1. Kredietaanvraag project maatregelen water- en sliblijn Emmen

Besluiten

1. Kredietaanvraag project maatregelen water- en sliblijn Emmen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 april 2018 besloten:

  • voor het project ”maatregelen water- en sliblijn Emmen” een krediet beschikbaar te stellen van € 400.000 (inclusief btw). Dit bedrag past binnen de in de meerjarenbegroting.

Kernboodschap

Met het beschikbaar stellen van dit krediet kan de derde fase van het project ‘maatregelen water- en sliblijn Emmen’ van start gaan.
Op de waterzuivering Emmen wordt afvalwater gezuiverd, slib verwerkt en gezuiverd water geleverd aan de Ultra Puur Waterfabriek (UPW). Door de omvang en het regionale belang van deze zuivering is het belangrijk dat de zuivering optimaal functioneert. Naast het reguliere onderhoud zullen ook periodiek renovatiewerkzaamheden moeten worden verricht. Dit om er voor te zorgen dat de zuivering effectief en efficiënt zijn werk blijft doen. De afgelopen drie jaar hebben er op de zuivering al diverse renovatiemaatregelen plaatsgevonden en nu is de derde fase op deze zuivering gestart. Hiervoor wordt eerst een brede inventarisatie gedaan om goed in beeld te krijgen wat er moet gebeuren en wat de kosten zijn.