17 maart 2020

Gepubliceerd op 23 maart 2020

Onderwerpen:

 1. Beslissing op bezwaar
 2. Business case sturing waterketen en procesautomatisering
 3. Management letter 2019 van BDO accountants

Besluiten

1.  Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 maart 2020 besloten:

 1. het bezwaarschrift van bezwaarmaker gegrond te verklaren met betrekking tot het typeren van zijn gedrag als calculerend;
 2. voor de overige gronden het bezwaar ongegrond te verklaren;
 3. de last onder dwangsom in de beschikking op bezwaar nader te motiveren;
 4. de beslissing op bezwaar door middel van een brief aan bezwaarmaker toe te zenden.

Kernboodschap

Als gevolg van een uitspraak van rechtbank Overijssel heeft het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen een nieuwe beslissing op bezwaar genomen inzake een ingediend bezwaar tegen een last onder dwangsom. Uit de heroverweging blijkt dat het gedrag van de overtreder anders getypeerd moet worden. Dit wordt in de beslissing op bezwaar hersteld. Het primaire besluit, de opgelegde last onder dwangsom, verandert hierdoor niet en blijft in stand.

2. Business case sturing waterketen en procesautomatisering

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 maart 2020 besloten:

 1. kennis te nemen van de business case sturing waterketen en procesautomatisering;
 2. in te stemmen met een gefaseerde en risico gestuurde (technische) vervanging van de elektro- en procesautomatisering onder de principes van assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten), zoals deze hiertoe in de business case zijn verwerkt;
 3. voor de technische vervanging van de procesautomatisering voor de komende paar jaar te starten met het uitvoeren volgens de in de business case genoemde strategie ‘light’ als aanloop voor de vervanging van de procesautomatisering volgens een nieuw toekomstgericht centraal technisch concept;
 4. de beschikbaarstelling van financiële middelen wordt elk jaar door het algemeen bestuur afgewogen bij de Meerjarenverkenningen.

Kernboodschap

Vechtstromen staat de komende jaren voor een forse vervangings- en renovatie opgave in de rioolwaterzuiveringen. Belangrijk onderdeel van deze opgave zijn investeringen in de elektro- en procesautomatisering. Deze automatisering is onmisbaar voor de besturing, bewaking en informatievoorziening van het zuiveringsproces. De procesautomatisering is de afgelopen jaren getransformeerd van beheer op overzichtelijke elektrotechniek naar complexere en integrale ICT technieken. Ook aan de ICT beveiliging worden hogere eisen gesteld. Veel automatiseringssystemen op de rioolwaterzuiveringen zijn verouderd en aan het eind van hun technische levensduur. Om klaar te zijn voor de digitale toekomst heeft het dagelijks bestuur besloten komende jaren de procesautomatisering van de rioolwaterzuiveringen toekomstgericht en risico gebaseerd te vervangen. De beschikbaarstelling van financiële middelen wordt elk jaar door het algemeen bestuur afgewogen bij de Meerjarenverkenningen.

2. Management letter 2019 van BDO accountants

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 maart 2020 besloten:

 1. kennis te nemen van de ‘Managementletter 2019 waterschap Vechtstromen’ van de accountant waarin de conclusie is dat de beheersing van de significante processen, die voor de jaarrekening van belang zijn, van ruim voldoende tot goed niveau is;
 2. kennis te nemen van de acties en verdere verbeteringen die het Concern Management Team gaat doorvoeren volgens de door de accountant gedane aanbevelingen: onderhoud, geactiveerde uren, informatievoorziening en verstoring Coda.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de managementletter 2019 van de accountant en van de verdere (beperkte) verbeteringen die het Concern Management Team gaat doorvoeren volgens de aanbevelingen van de accountant. In de managementletter beoordeelt de accountant de administratieve organisatie en beheersmaatregelen van interne controle voor de belangrijkste financiële processen.

De accountant concludeert dat de beheersing van de significante processen, die voor de controle van de jaarrekening van belang zijn, van ruim voldoende tot goed niveau is.