30 augustus 2022


  1. Definitief projectplan Kramerswatergang

Besluiten

1. Definitief projectplan Kramerswatergang

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 augustus 2022 besloten:
1. het projectplan Kramerswatergang vast te stellen.

Kernboodschap

Met de uitvoering van de Kramerswatergang brengen wij het beheer op orde zoals vermeld in ons Waterbeheerprogramma 2022-2027. Beheer op orde wil zeggen dat alle assets hun functie moeten vervullen met een goede balans tussen de prestaties, risico’s en kosten. Veel onderdelen van de assets zijn de komende jaren toe aan vervanging, renovatie of intensiever onderhoud. Daarom worden drie van de vier stuwen in de Kramerswatergang vervangen en één verplaatst om aan deze doelstellingen te voldoen.