29 augustus 2023

Gepubliceerd op 1 september 2023

  1. Kredietaanvraag beken Hengelo; traject Berflobeek – Wethouder Kampstraat.

Besluiten

1. Kredietaanvraag beken Hengelo; traject Berflobeek – Wethouder Kampstraat.

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 29 augustus 2023 besloten:

  1. voor de het project Beken Hengelo; traject Berflobeek - Wethouder Kampstraat  een krediet beschikbaar te stellen van € 254.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Hengelo krijgt, net als heel Nederland, steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan, met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en het water huizen en gebouwen binnenstroomt. Aan de andere kant zorgen ook de extreem droge periodes voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad).

Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo, worden gezamenlijk opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Ieder vanuit zijn eigen kerntaken. Eén van de vijftien projecten is de herinrichting van de Berflobeek – Wethouder Kampstraat. De beek wordt opnieuw ingericht. Het profiel wordt verruimd, zodat meer water tijdelijk geborgen kan worden. Daarnaast wordt bij het ontwerp rekening gehouden met het toekomstig onderhoud van de Berflobeek.

Door het treffen van de bovengenoemde maatregelen, wordt de Berflobeek stukje bij beetje meer klimaatrobuust. Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.