6 juni 2023


  1. Eerste begrotingswijziging 2023

Besluiten

1.      Eerste begrotingswijziging 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 6 juni 2023 besloten:

  1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Eerste begrotingswijziging 2023’;
  2. het voorstel ‘Eerste begrotingswijziging 2023’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;
  3. de 1e begrotingswijziging 2023 naar kosten- en opbrengstensoorten vast te stellen (volgens bijlage 1 - DB-besluit). Dit onder de voorwaarde dat het algemeen bestuur op 12 juli 2023 de eerste begrotingswijziging 2023 per programma en inzet reserves ongewijzigd vaststelt.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt de lopende begroting in principe twee keer bijgesteld. Met de voor­gestelde begrotingswijziging wordt voor de eerste keer een bijstelling gedaan op de begroting 2023. Met de vaststelling van de begrotingswijziging lopen de budgetten en de investeringsplanning weer in pas met de verwachte bestedingen op basis van de huidige inzichten over 2023. De 2e begrotingswijziging vindt plaats bij het bestuurlijk voortgangsrapport in november 2023.