12 maart 2024


Agendapunten

  1. Resultaat en duiding inspectie stuw Junne.

1. Resultaat en duiding inspectie stuw Junne.

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 maart 2024 besloten:

  1. na renovatie van stuw Junne, voertuigen met een maximaal gewicht van 3,5 ton (3.500 kg) toe te staan en onder voorwaarden van adequate maatregelen en beheersing van aantallen een maximale totale voertuigbelasting van 15 ton (15.000 kg) toe te staan;
  2. de brief hierover, als bijlage toegevoegd aan dit voorstel, aan de gemeente Ommen toe te sturen.

Kernboodschap

Stuw Junne is één van de vier stuwen in de Vecht binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen. De stuw is cruciaal voor het beheer van het waterpeil en de afvoer bij veel neerslag. Daarnaast heeft stuw Junne een ‘brug’-functie als schakel in het gemeentelijk wegennet. Aangezien de stuw ruim 100 jaar oud is, heeft Vechtstromen een inspectie uitgevoerd naar de technische staat van de stuw. Uit de inspectie blijkt dat bij stuw Junne renovatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn. De verwachting is dat de stuw, na uitvoering van deze renovatie, weer 25 jaar vooruit kan. Belangrijk hierbij is dat de belasting van de stuw, door het gewicht en aantallen van passerend verkeer over de brug op de stuw, beperkt blijft.