16 april 2024 b


Agendapunten

  1. Aanvraag uitvoeringskrediet stuw Junne

1. Aanvraag uitvoeringskrediet stuw Junne

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 april 2024 besloten:

  1. voor de uitvoering van de renovatie inclusief modernisatie van Stuw Junne een krediet beschikbaar te stellen van € 1.105.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Stuw Junne is een van de vier stuwen in de Vecht binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen. De stuw is cruciaal voor het beheer van het waterpeil en de afvoer bij veel neerslag. Aangezien de stuw ruim 100 jaar oud is, heeft Vechtstromen een inspectie uitgevoerd naar de technische staat van de stuw. Resultaat van deze inspectie is dat de stuw een aantal tekortkomingen kent, waarvoor renovatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn. De verwachting is dat de stuw, na uitvoering van deze renovatie, weer tenminste 25 jaar mee kan. Tegelijk met de renovatie wordt ook een modernisatie uitgevoerd. De stuwkleppen worden na die modernisatie niet meer aangedreven door middel van hydraulische cilinders, maar via een elektromechanische aandrijving.