28 mei 2024

Gepubliceerd op 10 juni 2024

1. Aquathermie Losser

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 28 mei 2024 besloten:

  1. de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Losser te ondertekenen, waarmee het effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) onder voorwaarden beschikbaar wordt gesteld aan de gemeente Losser om het lokale zwembad mee te verwarmen;
  2. lid van het dagelijks bestuur Ellen Hemmers volmacht te geven om de overeenkomst met de gemeente Losser te ondertekenen.

Kernboodschap

Vechtstromen wil bijdragen aan de energietransitie in de regio. Dat betekent onder meer dat we andere overheden en ontwikkelaars willen helpen bij de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven, die niet bijdragen aan de opwarming van de aarde. Een voorbeeld hiervan is aquathermie. Aquathermie is het benutten van de warmte uit (gezuiverd afval-)water voor de verwarming van gebouwen.

De eerste kans voor ons waterschap om een aquathermie-project mogelijk te maken, dient zich aan in de gemeente Losser. Deze gemeente heeft in maart 2022 besloten om het zwembad Brilmansdennen te verduurzamen. De gemeente wil het zwembad niet meer verwarmen met aardgas, maar met warmte uit het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Losser.

Wanneer het project gereed is, wordt het gezuiverde afvalwater via een ondergrondse leiding naar het zwembad getransporteerd. Daar wordt een deel van de warmte uit het aangevoerde water onttrokken voor verwarming van het zwembad. Het gezuiverde afvalwater blijft strikt gescheiden van het zwemwater, alleen de warmte uit het gezuiverde afvalwater wordt benut. Vervolgens stroomt het water naar de beken en de Dorpsbleek in Losser en uiteindelijk naar dezelfde plek als voorheen: de Dinkel.

Om de afspraken tussen de gemeente Losser en waterschap Vechtstromen in dit aquathermie-project goed vast te leggen, worden deze vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.