Gezinus Wolters


Gezinus Wolters (BBB)

Portefeuille Financiën

  • Voorzichtige financiële koers, inclusief begroting en belastingen.

  • Herijking duurzaam financieel beleid.

  • Analyse externe inhuur.

  • Implementatie nieuw belastingstelsel.

  • Planning- en control-cyclus, waaronder strategisch assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) en tussenevaluatie bestuursakkoord.

  • Belastinginning (via GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)).

  • Verbonden partijen: Nederlandse Waterschapsbank (NWB), GBLT, NieuWater

  • Vijfde loco-voorzitter

Overleggen

  • Unie van waterschappen commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF)
  • (indien de agenda vooral financiële onderwerpen betreft).

Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Gezinus Wolters
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

Telefoon:

088-2208888

E-mail:

g.wolters@vechtstromen.nl