Karst Spijkervet


Portefeuille Waterketen

  • Kaderrichtlijn water, onderdeel waterketen.
  • Microverontreiniging en zeer zorgwekkende stoffen.
  • Verkenning versnelling inzet vierde trap.
  • Assets, investeringen en beheer waterketen.
  • Nationaal Groeifonds (Waterfabriek van de toekomst).
  • Verbonden partijen: Slibverwerking Noord-Brabant, Aqualysis.
  • Derde loco-voorzitter.

Overleggen

  • Unie van Waterschappen commissie Waterketen en emissies (CWE).

Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Karst Spijkervet
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

Telefoon:

088-2203333

E-mail:

k.spijkervet@vechtstromen.nl