Laat u niet verrassen

Gepubliceerd op 12 december 2019

Klimaatadaptie – in dialoog met onze stakeholders

Binnen de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen zijn we volop bezig met klimaatadaptatie vanuit het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Om eind 2020 tot een uitvoeringsagenda te komen, gaan we in gesprek met diverse stakeholders; van burgers tot ondernemers en natuurorganisaties. Dat vraagt allereerst om interne voorbereiding.

We gaan in gesprek met onze stakeholders. Aanleiding hiervoor zijn de resultaten van de in 2019 uitgevoerde stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling)/klimaatatlas.

De klimaatdialoog

De klimaatdialoog dient drie doelen:

  1. Bijdragen aan bewustwording van onze kwetsbaarheid door klimaatverandering;
  2. Bespreken welke maatregelen nodig zijn om die kwetsbaarheden te verkleinen;
  3. Het vergroten van de zelfredzaamheid.

We betrekken inwoners, bedrijven en andere stakeholders bij klimaatadaptatie, zodat ook zij straks een bijdrage aan oplossingen kunnen leveren. De klimaatdialoog voeren we in de eerste helft van 2020. Daaruit volgt het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Om de dialoog efficiënt en doelgericht te voeren, is een toolbox ontwikkeld met media en handvaten. Binnenkort organiseren we voor betrokken ambtenaren een intern klimaatatelier, waarin we meer vertellen over de campagne en de stappen die we samen moeten nemen.