Botulisme


Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging die voornamelijk in de zomer slachtoffers maakt onder watervogels zoals eenden. De bacterie die botulisme veroorzaakt gedijt goed in een eiwitrijke, zuurstofloze omgeving en een watertemperatuur tussen de 20 en 25 graden Celsius. Deze omgeving vinden ze in kadavers.

In ondiep, stilstaand water worden hoge temperaturen makkelijk bereikt. Als het gif in het water zit krijgen dieren dit binnen bij het zoeken naar eten. Dieren raken verlamd, kunnen doodgaan en vormen zo zelf weer een besmettingsbron.

Botulisme bij watervogels wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium botulinum. Er zijn verschillende typen botulisme (A t/m G).

De mens is vooral gevoelig voor de typen A, B, E en F.  Type E is het meest gevaarlijk.
Honden zijn voornamelijk gevoelig voor type C en runderen zijn net als de mens gevoelig voor type E. Bij watervogels komt vooral type C voor en bij vissen type C en E.

Wat doet het waterschap?

Botulisme is in principe een natuurlijk verschijnsel en niet te voorkomen. Maar wij proberen in een zo vroeg mogelijk stadium botulismeverschijnselen te signaleren en dode dieren worden geruimd. We laten dode dieren onderzoeken om na te gaan of en om welk type botulisme het gaat.

Onze ecoloog over botulisme


Melden

Ziet u dode of zieke dieren in het water, meld dit dan bij ons via telefoonnummer 088 220 33 33.

Wat kunt u zelf doen?

Vermijd water waarin dode dieren drijven. Een klein wondje kan al leiden tot ernstige besmetting. Raak dode dieren nooit met blote handen aan, maar waarschuw het waterschap zodat zij de dode dieren weg kunnen halen.