Muskus- en beverrattenbestrijding


Muskus- en beverratten veroorzaken veel schade. Ze graven voortdurend holen en gaten in oevers en waterwerken. Wij houden ons daarom bezig met de bestrijding van de muskus- en beverratten.

Dierenleed voorkomen

Soms zit er een ander dier dan een muskusrat of beverrat (groot knaagdier (tot 10 kg) dat vanuit duitsland Nederland intrekt) in een vangkooi. Dit is een permanent punt van aandacht. In samenwerking met o.a. de Dierenbescherming is hier onderzoek naar gedaan. Door onze vangmiddelen aan te passen vangen we nu veel minder andere dieren.

Hoe herken ik een muskusrat? muskusrat1

Een volwassen muskusrat is met staart ruim een halve meter. Hij is een stuk groter dan de woelrat en de bruine rat. Het opvallendste is zijn staart, die is bijna even lang als hijzelf en aan de zijkant afgeplat. Net een palingstaart. De muskusrat heeft een stompe kop met kleine, nauwelijks zichtbare oren. De pels kan variëren van roodbruin tot donkerbruin, maar bijna zwarte exemplaren komen ook voor. De buik is grijs tot vaalwit. Opvallend zijn de korte poten. De achterpoten zijn bijna driemaal zo groot als de voorpoten.

Hoe herken ik een beverrat?beverrat

Een beverrat is groter dan de muskusrat, weegt ongeveer tien kilo en kan van kop tot staart wel één meter lang zijn. Anders dan de muskusrat, heeft de beverrat een ronde staart die van dik naar dun loopt. Verder is hij te herkennen aan zijn grote, oranje voortanden. Tussen zijn tenen heeft hij zwemvliezen. Beverratten kom je overdag bijna niet tegen, evenmin als muskusratten (knaagdier van 1,5-2 kg dat sinds de vorige eeur in Nederland voorkomt de oevers en dijken kan ondermijnen).

Vernielzucht en vermenigvuldiging

Een volwassen muskusrat kan met gemak zo’n twaalf kruiwagens vol zand verplaatsen per jaar. Met z’n collega, de beverrat (groot knaagdier (tot 10 kg) dat vanuit duitsland Nederland intrekt), richt dit knaagdier veel schade aan langs de waterkant en in de directe omgeving. Dit leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. Oevers en waterwerken verzakken, maar ook de zijkant van wegen en fietspaden storten in. De vernielzucht van deze dieren, en de haast ongeremde voortplantingsdrift, hebben gemaakt dat bestrijding van muskusratten (knaagdier van 1,5-2 kg dat sinds de vorige eeur in Nederland voorkomt de oevers en dijken kan ondermijnen) en beverratten in Nederland zelfs bij wet geregeld is. Gemiddeld krijgt de muskusrat vijftien jongen per jaar en na zes maanden is ook deze generatie ratten al weer geslachtsrijp. Onze rattenbestrijders, zo’n vijftien man sterk, gaan dagelijks op pad om de ratten op te sporen en ze te vangen. Een vak apart dat veel ervaring en vaktechnische kennis vereist. “We plaatsen de klemmen en fuiken op een zo efficiënt mogelijke manier, zodat we ook onnodig dierenleed voorkomen.”

rattengang


Melding

De muskus- en beverratten veroorzaken in Nederland zoveel schade dat het wettelijk verplicht is om aangifte te doen bij het waterschap wanneer u een muskus- of beverrat (groot knaagdier (tot 10 kg) dat vanuit duitsland Nederland intrekt) signaleert. U kunt dan bellen met 088 220 33 33.

Muskusrattenklemmen

Muskus- en beverratten zijn dieren die veel schade toebrengen aan oevers en waterwerken. Daarnaast zorgt het gegraaf van een muskusrat voor schade door verzakkingen van (spoor)wegen en schade aan landbouw- en natuurgebieden. Ze veroorzaken zo veel schade dat het zelfs wettelijk verplicht is om aangifte te doen bij het waterschap wanneer je een muskus- of beverrat (groot knaagdier (tot 10 kg) dat vanuit duitsland Nederland intrekt) signaleert.

Het waterschap heeft de plicht om de muskus- en beverrat te bestrijden. Wij plaatsen daartoe klemmen en fuiken, met name in kanalen en rivieren. Deze plaatsen we onder water, op de plek waar we de ingang van een nest vermoeden. We doen dat met zorg, ook om onnodig dierenleed te voorkomen. Maar het kan voorkomen dat een ander dier dan de muskus- of beverrat in aanraking komt met een klem.

Ook een hond die gaat zwemmen in een watergang waar we muskus- en beverratten bestrijden kan in aanraking komen met een klem. Met name bij het in of uit het water gaan, kan een poot van een hond in een klem komen. Dit is niet levensbedreigend, maar wel pijnlijk voor de hond en erg schrikken voor dier en eigenaar.

Over het algemeen staan er paaltjes met oranje vlaggen die de klem markeren. Wij adviseren hondenbezitters om hier op te letten en de hond daar niet het water in te laten gaan. Maar deze paaltjes kunnen wegspoelen door hoog water, of omvallen doordat dieren er tegenaan lopen of door harde wind. Soms worden ze ook meegenomen.

Als uw hond in water zwemt waar bestrijders van muskusratten (knaagdier van 1,5-2 kg dat sinds de vorige eeur in Nederland voorkomt de oevers en dijken kan ondermijnen) actief kunnen zijn, dan kan het uit voorzorg handig zijn om de instructie te bekijken hoe je zo’n klem kunt verwijderen. Mocht het mis zijn gegaan, neem dan ook even contact op met het waterschap, zodat we deze vervelende ervaring voor u en uw hond samen kunnen bespreken.

Duitsland

Beverratten komen grotendeels uit Duitsland. In Duitsland vallen de beverratten onder de jachtwet. Voor de vangstresultaten van beverratten is het waterschap afhankelijk van de activiteit van de Duitse jagers. In Nederland vallen beverratten niet onder de jachtwet maar worden ze aangemerkt als ongewenste exoten (niet inheemse planten en dieren) die bestreden moeten worden.”