Proces klachtenafhandeling Klachtenmeldpunt Aanbesteden


leder waterschap wijst een persoon aan, welke kan worden vervangen door een andere persoon om het Klachtenmeldpunt Aanbesteden te vormen.

Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden bestaat uit één voorzitter en drie leden van elk Waterkracht waterschap één persoon.

Onderstaand werkproces is de invulling van de werkzaamheden van het Klachtenmeldpunt Aanbesteden:

 1. De klacht komt digitaal binnen bij het betreffende waterschap.
 2. Dit waterschap neemt de voorzittersrol op zich
 3. De voorzitter beoordeelt direct of de klacht in overeenstemming is met de eisen van de klachtenregeling.
 4. Indien de klacht niet in overeenstemming is met de eisen uit de klachtenregeling meldt de voorzitter dezelfde dag of de dag erna namens het Klachtenmeldpunt Aanbesteden gemotiveerd aan de klager dat de klacht niet in behandeling wordt genomen.
 5. Indien de klacht in behandeling wordt genomen meldt de voorzitter aan de klager op de dag van ontvangst of de dag erna dat de klacht is ontvangen en geeft daarbij een indicatie van het procedureverloop.
 6. De voorzitter belt op de dag van ontvangst van de klacht of de dag erna met de drie aangewezen personen (leden)van de overige Waterkrachtwaterschappen om het Klachtenmeldpunt Aanbesteden te vormen.
 7. De voorzitter stuurt de klacht en betreffende aanbestedingsstukken per e-mail door naar de leden en vraagt om binnen de door hem aangegeven periode onafhankelijk te beoordelen of de klacht terecht is.
 8. De leden brengen hun advies binnen de daarvoor gestelde periode uit aan de voorzitter
 9. De voorzitter verwerkt de adviezen tot een concept-advies
 10. De voorzitter stuurt het concept-advies per e-mail naar de leden welke een door de voorzitter te bepalen periode krijgen om te reageren per e-mail.
 11. De voorzitter verwerkt de reacties in het definitieve advies.
 12. De voorzitter stuurt het advies namens het Klachtenmeldpunt Aanbesteden naar de aanbestedende dienst

Uniforme Klachtenregeling Aanbesteden waterschappen Waterkracht