Bouwplannen en ruimtelijke plannen


Als er een wijziging plaatsvindt van het bestemmingsplan (bv akkerland wordt gebruikt voor woningbouw) moet er een watertoets worden uitgevoerd.

De watertoets kijkt of er bij de wijziging van het bestemmingsplan voldoende rekening is gehouden met water.


Wet en regelgeving / melden en aanvragen