Werkzaamheden en evenementen bij waterkant


Keur (de basisverordening van het waterschap)

In de Keur staan regels met betrekking tot activiteiten die beslag leggen op de ruimte langs het water, zoals bijvoorbeeld:

 • de bouw van een blijvend bouwwerk of steiger;
 • de opslag van grond of materiaal;
 • het aanbrengen van beplanting;
 • het lozen/onttrekken van water;
 • graven in de oevers;
 • het varen met een motorboot;
 • Kanovaren;
 • aanleg drainage;
 • het plaatsen van een dam met duiker;
 • het plaatsen van een brug;
 • het dempen en graven van een sloot;
 • Houden van evenementen.

Besluit bodemkwaliteit

Bij de aanleg of herstel van oevers, verondiepen of dempen en het plaatsen van duikers is naast de Keur ook het kwaliteitsaspect van o.a. te gebruiken grond en steenachtige bouwstoffen aan de orde. Voor deze activiteiten geldt naast de Keur ook het Besluit bodemkwaliteit.

In het besluit bodemkwaliteit staan regels over het toepassen van grond. Grond kan schoon zijn, maar ook licht tot sterk verontreinigd. Het toepassen van deze gronden mag dan ook niet zomaar overal gebeuren. Het waterschap beoordeelt of het toepassen van partijen grond in het water of oever mogelijk is.