Fluttersbeek


De Fluttersbeek ligt tussen Haaksbergen en Hengevelde en heeft een lengte van 10 kilometer. De beek ontstaat aan de westkant van Haaksbergen en stroomt door Haaksbergen en het landelijke gebied. De taluds van de Fluttersbeek zijn verzakt, waardoor onderhoudspaden niet goed bereikbaar zijn. Daarom wordt groot onderhoud aan de beek uitgevoerd met als doel de beek zo in te richten dat de percelen niet te nat worden en de onderhoudspaden stabiel zijn.

Contact

Heeft u vragen over het project Fluttersbeek dan kunt u contact opnemen met de projectleider Huub Wevers.

Huub Wevers

Huub

Projectleider

088 220 33 33

Informatie