Groene Mal


De herinrichting van de noordelijke grens van de Groene Mal is jaren geleden uitgevoerd met de landschappelijke inpassing van de atletiekbaan. Naast de huidige loop van de Regge is een natuurlijk ingerichte hoofdgeul aangelegd. Dit is niet alleen gedaan voor de normale, dagelijkse waterafvoer, maar ook om bij hoog water extra water te kunnen bergen.

Het plan Groene Mal is in 2013 uitgevoerd. In dit plan is ook de inrichting van het gebied Jipkesbelt meegenomen. Het gebied ligt tussen de bebouwde kommen van Nijverdal, de Kruidenwijk, Hulsen en Hellendoorn. Door het realiseren van dit project is de bestaande Regge over een lengte van 2400 meter natuurlijk ingericht.

Daarnaast is een natuurlijk ingerichte Reggegeul gegraven van 1.000 m meter en ruimte gecreëerd voor tijdelijke waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). Zo kan water bij extreme regenval tijdelijk geparkeerd worden om zoveel mogelijk overstromingen elders te voorkomen. Bij de inrichting van het gebied is ook rekening gehouden met ruimelijke kwaliteit en zijn mogelijkheden voor de beleving van water gecreëerd.

groene mal