Landgoederen Diepenheim


Er is een onderzoek verricht naar de knelpunten op de landgoederen in Diepenheim.

Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de knelpunten en het opstellen van een plan van aanpak voor de bestrijding van verdroging. Dit onderzoek is vervolgens vertaald in een rapport, wat de basis vormde voor een verdere uitwerking. Hieruit is het project 'Landgoederen Diepenheim' ontstaan. Doelstelling was het optimaliseren van de waterhuishouding op de landgoederen Weldam, Nijenhuis & Westerflier, Huize Diepenheim en Warmelo.

kasteel nijenhuis

De Boven Regge volgt nu meer de oorspronkelijke loop/beekdal en heeft een natuurlijker verloop. Daarnaast is veel extra ruimte voor water en natuur gecreëerd. Ten behoeve van het peilbeheer is in de Boven Regge een kantelstuw gebouwd direct ten zuiden van de bebouwde kom van Diepenheim. Deze kantelstuw maakt een beter peilbeheer in het gebied mogelijk.

Hiernaast is voor het optimaal op peil houden van de grachten van landgoed Warmelo en Huize Diepenheim een tweetal nieuwe inlaatgemalen gebouwd en vier bruggen over de Boven Regge.

De nieuw gebouwde vistrap bij de Deventerdijk zorgt er voor dat het water in de gracht van Westerflier op peil wordt gehouden.


Nieuwe bruggen Boven Regge landgoederen Diepenheim