Midden Regge


Ruim 10 jaar is het waterschap bezig deze rivier zoveel mogelijk in de oorspronkelijke vorm terug te brengen en klimaatbestendig te maken.

Waar vindt u de Midden Regge?

De Midden Regge begint bij Rijssen, daar waar de Exosche Aa uitmondt in de Regge en eindigt bij de kruising met het Overijssels kanaal bij stuw Hancate, ten Noorden van Hellendoorn.

Project in het kort

Tussen Hellendoorn en Hancate vinden we een deel van de Midden Regge, dat ook is aangepast in het kader van de Reggeherstelprojecten. Met Velderberg aan de noordkant en Visschebelt aan de zuidzijde liggen vier gebieden, die het waterschap heeft aangepast aan de huidige eisen van waterbeheer. Deze vallen onder de Midden Regge en het bevat de deelgebieden

  • Rhaan
  • Marsdijk Oost
  • Katenhorst
  • Koemaste Noord

Deze gebieden hebben allen een eigen karakter, maar een gezamenlijk kenmerk is dat de Regge meer ruimte heeft gekregen, waarbij de nadruk ligt op de combinatie van water met (nieuwe) natuur. Door het realiseren van deze Midden Reggeprojecten is de Regge over een lengte van 10 kilometer omgevormd tot een natuurlijk riviersysteem.

Hierbij zijn de aanliggende percelen ingericht voor periodieke waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). Na de inrichting is er over een lengte van 10 kilometer een groter gebied ontstaan waar ruimte voor water, waterberging en natuurontwikkeling een kans krijgen.