Regge door Goor


De Regge door Goor is het deel van de Regge tussen de provinciale weg N347 bij Elsenerbroek en het waterwingebied bij IJsbaan 't Slag.

Samen werken aan een nieuwe Regge

Wij wilden niet alleen een verbetering van de kwaliteit van het water en een regulering van de hoeveelheid water. De Regge moest ook meer zichtbaar worden in de woon- en werkomgeving. Door de Regge meer ruimte te geven kan iedereen genieten van een mooie en schone rivier met glooiende oevers, waar planten en dieren weer hun voedingsbron vinden.

Daarmee is niet alleen het gezicht van Goor als stad verbetert, ook individuele burgers kunnen weer genieten van de natuur langs het water. Het gehele traject Regge door Goor is opgeknipt in negen deeltrajecten, namelijk Waterland, Scherpenzeel, Kwartel, Regge in zicht, Hogenkamp, Sport, De Whee, Stuw Deltaplast en Elsenerbroek noord en zuid.

Wat is er veranderd?

De Whee

Dit deel van de Regge stroomt door een groen gebiedje dat midden op het bedrijventerrein De Whee ligt. Er is hier aan de oostzijde van de Regge een strook van vijf meter opnieuw in gericht. De Regge meandert hier licht en er zijn natte oeverstroken aangelegd. Door natte oeverstroken aan te leggen vermindert de stroomsnelheid van het water, krijgen planten kans om te groeien en kunnen (water)dieren daar leven en nestelen. Dit biedt ruimte voor nestgelegenheid aan watervogels zoals waterhoen, dodaars, wilde eend, fuut. Het Reggepad dat hier langs de Regge loopt blijft bestaan.

Stuw Deltaplast

Hier loopt de Regge tussen bedrijven door en is er erg weinig ruimte voor herinrichting. Aan de oostzijde van de Regge is ook een strook van vijf meter gebruikt voor natuurvriendelijke oevers en natte oeverstroken afgewisseld met de aanplant van eiken en/of elzen. Bij de uitmonding in de Holtdijksbeek is een nieuwe stuw met vistrap aangelegd. Stuw Deltaplast die verderop ligt is gesloopt.

Elsenerbroek

Hier stroomt de Regge in het buitengebied aan de noordzijde van Goor en heeft de ruimte gekregen om zich te ontwikkelen als een meanderende beek.

Leerlingen Waerdenborch als waterschapadviseur

Leerlingen van 3 Havo/VWO van Scholengemeenschap De Waerdenborch in Goor en Holten hebben de opdracht gekregen om mee te denken over een nieuw te plaatsen vispassage. Eind mei 2013 hebben de leerlingen een excursie gehad naar het projectgebied om de situatie te bekijken en daar vragen over te kunnen stellen. In juni 2013 hebben de leerlingen hun ontwerpen gepresenteerd en toegelicht aan waterschap.


Veldbezoek leerlingen Waerdenborch over situatie stuw Deltaplast