De Roombeek


De Roombeek stroomde vroeger zichtbaar via de wijk Roombeek naar Hengelo. Door de industriële ontwikkelingen verdween de beek uit het stadsbeeld. De beek is nu weer zichtbaar.

De Roombeek stroomt weer grotendeels bovengronds vanaf haar bron, de vijver aan de Kotkampweg, tot aan de Koppelleiding aan de zuidkant van Hengelo. Hiermee is een stukje typisch Enschedese historie terug in het straatbeeld. Ook uit het oogpunt van waterbeheer is de Roombeek van belang, want hierdoor is het weer mogelijk om overtollig regenwater langs natuurlijke weg af te voeren.