Vechtoevers Ommen


De uitvoering van het project Vechtoevers Ommen zorgt voor meer ruimte voor water. Hierdoor ontstaan ook kansen voor recreatie en natuur. Dankzij het project Vechtoevers worden de rivier de Vecht en het stadscentrum van Ommen bij elkaar betrokken. De gemeente Ommen en wij als waterschap werken samen aan het project Vechtoevers. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht.

Noordelijke Vechtoever

De noordelijke oever van de Vecht bij Ommen ligt globaal tussen het gebied aan de oostkant van de Hessel Mulertbrug en de Ommer Mars, aan de zijde van Markt. De Vecht is hier verbreed, het winterbed is verlaagd en er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Nabij het centrum is een passantenhaven aangelegd. Dankzij wandelpaden, een plein én een boulevard langs de Vecht, kan het gebied optimaal beleefd worden en worden de Vecht en de stad met elkaar verbonden. De werkzaamheden aan de noordelijke Vechtoever zijn in in oktober 2014 afgerond.

Impressie van de toekomstige inrichting van de Vechtoevers

Passantenhaven

Aan de westkant van het voormalige gemeentehuis, tegenover camping de Koeksebelt, is een passantenhaven aangelegd. Doordat de haven in een inham van de noordelijke oever is gerealiseerd, is een schiereiland ontstaan in de Vecht. Bootjes kunnen hier aan beide zijden van de haven aan de noordoever aanleggen. Er is ruimte voor zo'n 30 bootjes. De aanlegplekken in de nieuwe passantenhaven vervangen de voormalige aanlegplekken ter hoogte van het oude gemeentehuis. Deze plekken zijn vervallen doordat de Vecht hier verbreed is. De drijvende aanlegsteiger is opgeschoven naar de nieuwe passantenhaven.

Verbreden van de Vecht en natuurvriendelijke oevers

De Vecht bij Ommen vormde een 'flessenhals' omdat de rivier hier op z'n smalst was. Dit kon bij hoog water gevaarlijke situaties opleveren. Om de waterveiligheid te vergroten en het water meer ruimte te geven, is de rivier rond de Hessel Mulertbrug verbreed. Iets verderop is het winterbed, dat hoofdzakelijk uit grasland bestaat, verlaagd. Door deze maatregelen daalt het waterpeil in de Vecht bij hoog water ongeveer 7 centimeter bovenstrooms vanaf de brug. De kans dat de Vecht overstroomt bij hoog water wordt hierdoor een stuk kleiner. Ter hoogte van de brug zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor krijgt ook natuur meer kansen.

Wandelpaden

Aan de noordoever zijn verschillende wandelpaden aangelegd. De wandelpaden verbinden de haven met het centrum en daarmee de rivier met de stad. De toegankelijkheid van de Vechtoevers is dankzij de wandelpaden verbeterd. Inwoners, bezoekers en recreanten kunnen langs de Vecht en de haven wandelen en het gebied optimaal beleven.

Wandelpromenade en plein

Langs de Vecht is ter hoogte van het voormalige gemeentehuis een wandelpromenade aangelegd. De boulevard komt uit op een verlaagd plein dat aan de westkant van het voormalige gemeentehuis is gerealiseerd. De boulevard en het plein verbinden de Vecht met het centrum en het centrum met de Vecht.

Schets Vechtoevers Ommen

Figuur 1.1 Schetsontwerp Vechtoevers november 2010 [Schetsontwerp: Ruimtelijke verkenning Vechtoevers te Ommen, 2011]

Zuidelijke Vechtoever

Aan de zuidelijke oever van de Vecht krijgen water, beleving en natuur meer ruimte met de aanleg van een nevengeul en een pontje over de Vecht.

Nevengeul

Aan de zuidoever van de Vecht wordt een nevengeul van de Vecht gerealiseerd. De nevengeul zal vanaf de Vecht over het terrein van camping de Koeksebelt en het scoutingterrein gaan lopen en kan ervoor zorgen dat de waterstand van de Vecht hier met ongeveer 8 centimeter bovenstrooms verlaagd wordt. De nevengeul vergroot de beleving van het gebied. Ook biedt een nevengeul mogelijkheden om met roeibootjes of kano’s te varen worden of andere wateractiviteiten te ondernemen. De natuurvriendelijke oevers van de nevengeul bieden de nodige kansen voor planten en dieren, waaronder de otter.

Het plan is in 2014 samen met de eigenaren in en gebruikers van het gebied verder uitgewerkt. De uitvoering is in fasen gepland tot en met het voorjaar van 2018.

Pontje over de Vecht

Er wordt in de toekomst gekeken naar de mogelijkheden voor voetgangers en fietsers om de Vecht over te steken, bijvoorbeeld met een pontje over de Vecht. Hiermee kan de zuidoever met het centrumgebied verbonden worden.