Samenwerking afvalwaterketen in Drenthe en Overijssel


Omdat de kosten van het waterbeheer steeds verder oplopen, de kwaliteit onder druk komt te staan en de kwetsbaarheid toeneemt, hebben de VNG en de Unie van Waterschappen het Bestuursakkoord Water ondertekend.

Doel van het akkoord is te blijven zorgen voor:

  • veiligheid tegen overstromingen
  • een goede kwaliteit water
  • voldoende zoet water.

De partners willen dit bereiken door doelmatiger te werken, dat wil zeggen goede kwaliteit tegen lagere kosten en minder bestuurlijke drukte. De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen en ons waterschap en de Waterleidingmaatschappij Drenthe hebben de samenwerking bekrachtigd met het Regionaal Bestuursakkoord (Afval)waterketen Noordelijke Vechtstromen.

De organisaties geven hiermee de samenwerking die al sinds 2010 in gang is gezet een forse impuls. De partijen streven er naar dat binnen twee jaar 17 projecten gerealiseerd zijn die tot doel hebben de kwaliteit van rioolbeheer te verbeteren en de kwetsbaarheid in het systeem te verminderen. Daarnaast streven ze er naar om de kosten voor het gehele systeem met € 4.000.000,- minder te laten stijgen.