Grondwaterstanden verbeteren, maar niet overal


Door de natte december- en januarimaand, met respectievelijk 100 en 85 mm neerslag, is het grondwater in ons gebied op veel plaatsen goed aangevuld. Het gemiddelde tekort ten opzichte van het langjarig gemiddelde is afgenomen van 210 mm (op 11 januari) naar 100 mm (op 8 februari).

Er zijn echter wel grote verschillen in ons gebied

In de lagere delen herstelt de grondwaterstand zich redelijk. Op de hogere zandgronden is de situatie echter nog steeds zorgelijk. Daar is het tekort soms meer dan een meter, zoals op de Hondsrug, Sallandse Heuvelrug en de stuwwal van Oldenzaal en Ootmarsum.

Peiladvies

Doordat de verschillen in ons gebied zo groot zijn kunnen we niet één algemeen peiladvies geven. Voor de lager gelegen gebieden kan lokaal een lager streefpeil dan zomerpeil gewenst zijn. Wel adviseren we om op de hogere zandgronden het streefpeil op zomerpeil te houden. Daarmee ondersteunen we de aanvulling van het grondwater maximaal.


Hoe donkerder het gebied hoe lager het grondwaterpeil.