Focus Landbouw op Peil Vechtstromen verschuift komend jaar

Gepubliceerd op 16 december 2020

De regeling Landbouw op Peil voor het Overijsselse deel van Vechtstromen loopt momenteel 1,5 jaar. Er is enthousiasme bij de agrarische ondernemers om deel te nemen en er zijn al veel maatregelen genomen. De regeling loopt nog tot eind 2021. Twee maatregelen binnen de regeling zijn zeer veel aangevraagd. Dat zijn ‘mechanische onkruidbestrijding’ en ‘GPS’.

Omdat het budget voor deze maatregelen op is en om voldoende budget behouden voor andere maatregelen, bevriezen we vanaf 16 december 2020 voorlopig de inschrijving voor beide bovengenoemde maatregelen. U kunt zich dus nog wel aanmelden voor de andere 43 maatregelen. Momenteel is er binnen de regeling Landbouw op Peil Vechtstromen nog ongeveer 500.000 euro beschikbaar. Heeft u interesse?

Meldt u zich dan aan