Oproep: welke melkveebedrijven willen meewerken emissie erven beter in kaart brengen

Gepubliceerd op 12 april 2021

Land en Tuinbouworganisatie Nederland, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de waterschappen zijn op zoek naar melkveebedrijven die mee willen werken om de erfemissie op boerenerven beter in kaart te brengen. De huidige cijfers die in landelijke analyses gebruikt worden zijn gedateerd. Daarom werken de sector en de waterschappen samen om deze cijfers te verbeteren en te actualiseren.

Op het erf van melkveebedrijven vinden veel activiteiten plaats. Bij deze activiteiten kan het erf vervuild raken en bij een regenbui leiden tot erfafspoeling. Erfafspoeling heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit en kan voor jouw bedrijf leiden tot verlies van waardevol voer en nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat). In het landelijke project ‘Monitoren erfemissie’ werken LTO (land en tuinbouw organisatie) Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de waterschappen samen aan het verkrijgen van een betrouwbaar beeld van de erfemissie.

Wanneer kun je meedoen?

De bedoeling is om een zo divers mogelijk beeld van erfafspoeling in de melkveehouderij te krijgen. Daarom is het van belang dat de deelnemende bedrijven een goede afspiegeling vormen van de melkveebedrijven in Nederland;

  • we zoeken zowel bedrijven die al maatregelen voor erfafspoeling hebben genomen als bedrijven die dat nog niet hebben gedaan;
  • de voorkeur gaat uit naar bedrijven die dit jaar geen ingrijpende veranderingen op het erf doorvoeren;
  • met één lozingspunt vanaf het erf naar het oppervlaktewater;
  • bij de selectie van bedrijven houden we rekening met de variatie in activiteiten op het boerenerf zoals weidegang, kalveren in iglo’s, voer- en mestopslag en transportbewegingen.

Hoe kun je meedoen?

Van deelnemers wordt gevraagd om in het komende half jaar drie keer een monster te nemen en op dat moment enkele gegevens te registreren. Bij een regenbui neem je een monster door een fles onder het lozingspunt van het erf te houden en een volle fles gekoeld weg te zetten. Wij (Broos water) halen de fles bij je thuis op.

Je ontvangt alle benodigde materialen en een duidelijk instructie over wat je precies moet doen. De resultaten worden anoniem behandeld.

Waarom meedoen?

Meten is weten! Met dit onderzoek kan de omvang van erfafspoeling beter en betrouwbaarder in kaart worden gebracht, zodat de sector en bedrijven hun energie (en geld) kunnen inzetten op maatregelen die echt leiden tot verbetering van de waterkwaliteit.


Informatie en aanmelden

Voor vragen, meer informatie en om je aan te melden, kun je contact opnemen met projectleider Jan Broos van adviesbureau Broos Water. Dat kan via e-mail: j.broos@brooswater.nl of telefonisch: 06-224618 68. Vermeld bij je aanmelding je NAW gegevens inclusief telefoonnummer. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt.