Eerste Otterholt in Overijssel


Dagelijks bestuurslid Nettie Aarnink en Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van provincie Overijssel hebben de eerste officiële otterholt geplaatst. Een otterholt is een kunstburcht voor een otter.

Otters maken doorgaans nesten in ruigten langs oevers of in een hol in het talud van een watergang. Dit is een plek die voor voldoende beschutting zorgt, zodat je het nest of de ingang van het hol niet zomaar ziet. Een zwanger ottervrouwtje maakt een hol op een plek die niet alleen voldoende beschutting biedt, maar waar zij ook voldoende rust heeft. Om bezoekjes van nieuwsgierige mensen te voorkomen, wordt de locatie niet bekend gemaakt.

Icoonsoort

De otter is een echte icoonsoort voor de waterschappen. De waterschappen zijn bezig om de waterkwaliteit en daarmee het leefgebied van aquatische soorten te verbeteren. Dat otters zich in Overijssel verspreiden, geeft aan dat de waterkwaliteit in veel watergangen verbetert. Waterschap Vechtstromen is daarom blij met de samenwerking met de Provincie en Landschap Overijssel en deze eerste otterholt. Wij willen bij succesvol gebruik graag meer otterholts plaatsen. Waterschap Vechtstromen zal daar waar de otterholt is geplaatst meer oeverbegroeiing laten staan. En daarmee wint de watergang aan ecologisch belang als groenblauwe verbinding. Naast het faciliteren van otters heeft dit project hiermee al een belangrijke meerwaarde voor veel andere plant- en diersoorten die op of rond oevers voorkomen.