Projecten Dinkeldal


Oorspronkelijk is een natuurlijke rivier in een laagland als Nederland nooit recht, maar kronkelt het water door het landschap. Door menselijk ingrijpen zijn veel rivieren in het verleden rechtgetrokken.

Bij hevige regenval liep het water sneller weg, maar daardoor ontstonden in het dal snel overstromingen en in droge perioden lag er droogte op de loer. Gelukkig heeft een groot deel van de Dinkel heeft haar natuurlijke karakter behouden.

Desondanks zorgt het veranderende klimaat en de daarmee gepaard gaande hevige regenval én droogte ervoor dat er maatregelen nodig zijn. om het gebied te beschermen tegen wateroverlast en watertekort. Het zuidelijke deel van de Dinkel overstroomt in de winter een aantal dagen per jaar en tegelijkertijd zien wij in de zomer een fors watertekort ontstaan voor landbouw en natuur. Daarom werken wij de komende jaren aan een toekomstbestendige Dinkel. Voor mensen, planten en dieren, maar ook voor de landbouw.


Projecten Dinkeldal

Dinkel Zuid

Er wordt volop gewerkt in het Dinkeldal met verschillende projecten om onze leefomgeving te verbeteren.